TypscoringSystem (System punktacji)
Nazwa w języku polskimPunktacja MNiSW (2013-2016)
Nazwa w języku angielskimMinisterial score (2013-2016)
Priorytet sortowania (znakowo)SS111
Dodatkowa kategoriamainScorereportSelectable

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?