Typpublication_type (Rodzaj publikacji)
Nazwa w języku polskimArtykuł recenzyjny
Nazwa w języku angielskimReview
Opis w języku polskimWedług Rozporządzenia MNiSW - 50% wartości punktowej ustalonej zgodnie z przepisami

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?