Typpublication_type (Rodzaj publikacji)
Nazwa w języku polskimList (do redakcji czasopism)
Nazwa w języku angielskimLetter to journal editors
Opis w języku polskim

nie jest uwzględniany do ewaluacji

Dodatkowa kategorianot4Evaluation

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?