Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki o zarządzaniu i jakości
Nazwa w języku angielskimmanagement and quality studies
Skrót w języku angielskim5.6
Priorytet sortowania (znakowo)5.06
Term nadrzędny5 Dziedzina nauk społecznych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?