Typoecdx (OECD extended)
Nazwa w języku polskimnauki chemiczne
Nazwa w języku angielskimchemical sciences
Skrót w języku angielskim6.5
Priorytet sortowania (znakowo)6.05
Opis w języku angielskim
Organic chemistry; Inorganic and nuclear chemistry; Physical chemistry, Polymer science, 
Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis); Colloid
chemistry; Analytical chemistry
Term nadrzędny6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?