Pełna nazwa w języku oryginałuPrzegląd Statystyczny
Nazwa z listy MNiSzWPRZEGLĄD STATYSTYCZNY
ISSN0033-2372
Charakterystyka wg Sherpa Romeo
Czasopismo zagranicznenie
Punktacja (z ostaniego wykazu)20
ListaB
Typ wydawnictwa seryjnegojournalseries
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)5.1 ekonomia i finanse
5.2 geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
5.6 nauki o zarządzaniu i jakości
StatusActive
Powiązane publikacje (23)

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?