Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce

Zuzanna Rataj

Abstract

Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielkiego ich przyrostu oraz długiego czasu oczekiwania na najem lokalu z zasobów społecznych. Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe gospodarstw niezamożnych miały być lokale społeczne, z założenia skierowane do kategorii gospodarstw, które własnymi staraniami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkań dostosowanych do aktualnej struktury potrzeb oraz dla tych, które ze względów ekonomicznych nie mogą zaspokajać swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych. W monografii przedstawiono: -sytuację mieszkaniową niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce,-możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez te grupy,-perspektywy zmian w tym obszarze. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów kierunków związanych z polityką społeczną, pracą socjalną i ekonomią, a także pracowników sektora odpowiedzialnego za realizację zadań polityki mieszkaniowej.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj
- Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
WydawcaCeDeWu, MNiSW [80]
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-8102-094-7
Rok wydania2018
Paginacja159
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych7.95
Słowa kluczowe w języku polskimbudownictwo społeczne, gospodarstwa niezamożne, polityka mieszkaniowa
URL http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=8381020948&theme=nukat
Językpl polski
Punktacja (całkowita)100
Oznaczenie korekty punktacjiZwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 24-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?