Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce

Zuzanna Rataj

Abstract

Problematyka zapotrzebowania na mieszkania dla niezamożnych grup ludności staje się w ostatnich latach ważnym elementem refleksji na temat polityki mieszkaniowej państwa. Wynika ona z postępującego zużycia zasobów społecznych, niewielkiego ich przyrostu oraz długiego czasu oczekiwania na najem lokalu z zasobów społecznych. Odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe gospodarstw niezamożnych miały być lokale społeczne, z założenia skierowane do kategorii gospodarstw, które własnymi staraniami nie są w stanie zapewnić sobie mieszkań dostosowanych do aktualnej struktury potrzeb oraz dla tych, które ze względów ekonomicznych nie mogą zaspokajać swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach rynkowych. W monografii przedstawiono: -sytuację mieszkaniową niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce,-możliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez te grupy,-perspektywy zmian w tym obszarze. Książka przeznaczona jest dla wykładowców i studentów kierunków związanych z polityką społeczną, pracą socjalną i ekonomią, a także pracowników sektora odpowiedzialnego za realizację zadań polityki mieszkaniowej.
Book typeMonograph
Author Zuzanna Rataj (WE / KSiF)
Zuzanna Rataj,,
- Department of Sociology and Philosophy
PublisherCeDeWu, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-8102-094-7
Issue year2018
Pages159
Publication size in sheets7.95
Keywords in Polishbudownictwo społeczne, gospodarstwa niezamożne, polityka mieszkaniowa
URL http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=8381020948&theme=nukat
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 100.0, 24-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?