Instytucjonalne uwarunkowania polskiego rynku pracy. Studium teoretyczno-empiryczne

Beata Woźniak-Jęchorek

Abstract

"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem pracy jest nie tylko szerokie spektrum tematyczne, ale również wielowątkowość i złożoność podejmowanych problemów. [...] Wysoce pozytywnie należy ocenić badania wiasne Autorki, w których wykorzystała analizy ekonometryczne do pokazania związków przyczynowych między wybranymi instytucjami a sytuacją na regionalnych rynkach pracy. [...] Pod względem zakresu badawczego zrealizowaną weryfikację empiryczną należy uznać za jedną z najbardziej pogłębionych i wszechstronnych w badaniach regionalnych rynków pracy w Polsce, uwzględniających znaczenie uwarunkowań funkcjonalno-instytucjonalnych". Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Walentyny Kwiatkowskiej
Book typeMonograph
Author Beata Woźniak-Jęchorek (WE / KMiBR)
Beata Woźniak-Jęchorek,,
- KMiBR
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Publishing place (Publisher address)Poznań
ISBN9788374178815
Issue year2016
Pages382
Publication size in sheets19.1
Keywords in Polishinstytucje, rynek pracy, ekonomia instytucjonalna
Prize LevelExcelent
AwardNagroda za najlepszą pracę naukowo-badawczą z obszaru rynku pracy opublikowaną w 2016 r., 2017, Polish Academy of Sciences (PAN) [Komitet naukowy Polskiej Akademii Nauk]
Languagepl polski
Score (nominal)50
ScoreMinisterial score = 50.0, 06-12-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*12 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?