Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych [Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii]

Danuta Iwona Grzanka , Grażyna Bartkowiak , Horacy Dębowski , Arif Erkol , Jan Fazlagić , Mirosława Kaczmarek , Robert Skikiewicz , Tadeusz Wojciechowski , Osnat Zorde , Radosław Owczarzak , Joanna Elantowska , Clara E. Ellegaard , Maciej Kanert , Stine Meltvik , Kazimierz Musiał , Bart Romanow , Marthe Rosenvinge Ervik , Małgorzata Rybarczyk , Olena Shelest-Szumilas , Piotr Trąpczyński , Anna Waligóra

Abstract

„Szkoła dla innowatora” to opracowanie pod wieloma względami pionierskie. Przy jego opracowaniu wykorzystano wiedzę ekspertów, wyniki badań empirycznych oraz opinie naukowców dotyczące kształtowania kompetencji innowacyjnych w systemie edukacji. Dotychczas brakowało opracowań, które ujmowałyby problematykę w sposób holistyczny, uwzględniając zarówno wymagania gospodarki danego kraju, jak i uwarunkowania systemu oświaty w nim. W książce tej Czytelnik odnajdzie informacje i wiedzę popularnonaukową z zakresu pedagogiki, polityki oświatowej, ekonomii, psychologii, socjologii oraz nauk o zarządzaniu. Celem książki jest ułatwienie polskim nauczycielom i kadrze zarządzającej oświatą wypracowania na poziomie szkoły i klasy praktycznych strategii, które wspierałyby rozwój kompetencji proinnowacyjnych u polskich uczniów oraz wypracowanie propozycji zmian systemowych, które przyczynią się do promowania rozwoju tego rodzaju kompetencji. Książka niniejsza została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono charakterystykę kompetencji proinnowacyjnych i ich determinanty. Rozdział ten opiera się na założeniu, że stworzenie „Szkoły dla innowatora” jest projektem praktycznym, a to oznacza, że administracja oświatowa, dyrektorzy szkół, nauczyciele, a także rodzice powinni znać oczekiwania wobec nich i cele, jakie mają być osiągnięte. Dlatego tak ważne jest zdefiniowanie kompetencji proinnowacyjnych. W rozdziale tym przedstawiono też w przystępnej formie najważniejsze teorie wyjaśniające proces kreatywny. W rozdziale 2 przedstawiono przykłady funkcjonowania i organizacji szkół w wybranych krajach na świecie. Przyjęto założenie, że kraje, które są liderami w międzynarodowych rankingach innowacyjności, mają systemy edukacyjne, które przyczyniają się w pozytywny sposób do wysokich wyników uzyskiwanych przez gospodarki tych krajów. W tym rozdziale omówiono przykłady z Danii, Finlandii, Irlandii, Izraela, Japonii, Korei Południowej, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych. W rozdziale 3 omówiono problematykę kształcenia nauczycieli. W rozdziale 4 opisano i poddano krytycznej analizie aktualne uwarunkowania w polskich szkołach związane z kształtowaniem kompetencji proinnowacyjnych. W rozdziale 5 zawarto rekomendacje i proponowane rozwiązania organizacyjne, które mają służyć uczynieniu z polskiej szkoły „szkoły dla innowatora”. Przedstawione w tym rozdziale rekomendacje są wynikiem przemyśleń i sugestii szerokiego grona ekspertów zaangażowanych w projekt pt. Szkoła dla innowatora, a także stanowią konkluzje wynikające z faktów prezentowanych w pierwszych trzech rozdziałach.
Book typeOther
Author Danuta Iwona Grzanka
Danuta Iwona Grzanka,,
-
, Grażyna Bartkowiak
Grażyna Bartkowiak,,
-
, Horacy Dębowski
Horacy Dębowski,,
-
, Arif Erkol (UEP)
Arif Erkol,,
- Poznań University of Economics and Business
, Jan Fazlagić (WZ / KBRiU)
Jan Fazlagić,,
- Department of Research Markets and Services
, Mirosława Kaczmarek (WZ / KBRiU)
Mirosława Kaczmarek,,
- Department of Research Markets and Services
, Robert Skikiewicz (WZ / KBRiU)
Robert Skikiewicz,,
- Department of Research Markets and Services
, Tadeusz Wojciechowski
Tadeusz Wojciechowski,,
-
, Osnat Zorde
Osnat Zorde,,
-
, Radosław Owczarzak
Radosław Owczarzak,,
-
et al.`
Publisher name (outside publisher list) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Publishing place (Publisher address)Kalisz
ISBN978-83-87692-03-2
Issue year2018
Pages177
Publication size in sheets8.85
Keywords in Polishkompetencje proinnowacyjne, kreatywność, system edukacji
Keywords in EnglishInnovation Skills, creativity, system of education
URL https://www.gov.pl/attachment/edd23c3b-ccab-405a-835b-5fad096cc4d3
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Uwagikierownik projektu Jan Fazlagić
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?