Rozwój gospodarczy Chin od roku 1978 do kryzysu globalnego

Ewa Cieślik

Abstract

Analiza przebiegu przekształceń gospodarki Chińskiej Republiki Ludo­wej od roku 1978 do kryzysu globalnego przeprowadzona na podstawie szczegółowych danych statystycznych. Temat książki został ujęty w trzech rozdziałach: 1. Charakterystyka zmian systemowo-instytucjonalnych i polityka rozwojowa ChRL w latach 1978–2008. Analiza koncentruje się na przekształceniach własnościowych oraz reformach instytucjonalnych na obszarach wiejskich i miejskich, reformie administracji państwowej, reformie podatkowej i decentralizacji budżetowej, zmianach w sposobie prowadzenia polityki monetarnej oraz polityce „otwarcia na świat”. 2. Przebieg procesów rozwoju podstawowych sektorów chińskiej gospodarki po 1978 r. Zaprezentowano procesy rozwojowe rolnictwa, przemysłu i usług, zmiany w kierunkach handlu zagranicznego oraz przepływach kapitałowych między Chinami a światem. W rozdziale tym zbadano również relacje między handlem zagranicznym a PKB kraju. 3. Rozwiązania chińskie a systemy ekonomiczne rozwiniętych krajów azjatyckich. Wyróżniono cechy wspólne oraz różnice między systemem ekonomicznym budowanym przez Chiny po 1978 r. a systemami rozwiniętych krajów azjatyckich, w szczególności Japonii.
Book typeMonograph
Author Ewa Cieślik (WGM / KMSG)
Ewa Cieślik,,
- Department of International Economics
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Key Text
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN9788387251512
Issue year2015
Pages208
Publication size in sheets10.4
Keywords in PolishChiny, rozwój gospodarczy, transformacja
Languagepl polski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 25.0, 09-11-2019, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?