Zarządzanie w handlu. Perspektywa relacji z interesariuszami

Paweł Dobski , Jan Mikołajczyk

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Paweł Dobski (WZ / KHiM)
Paweł Dobski
- Katedra Handlu i Marketingu
, Jan Mikołajczyk (WZ / KHiM)
Jan Mikołajczyk
- Katedra Handlu i Marketingu
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Wydawnictwo UEP), MNiSW [80] [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu]
Miejsce wydania (adres wydawcy)Poznań
ISBN978-83-951573-1-8
Rok wydania2020
Paginacja150
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych7.5
Słowa kluczowe w języku polskimhandel, zarządzanie, zarządzanie relacjami , zarządzanie wartością, zarządzanie przez jakość, zarządzanie sprzedażą, znormalizowane systemy zarządzania
Słowa kluczowe w języku angielskimtrade, management,relationship management, value management,quality management, sales management,standardized management systems
Językpl polski
Punktacja (całkowita)100
Oznaczenie korekty punktacjiZwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 22-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?