Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw

Konrad Sobański

Abstract

W podręczniku przedstawiono problematykę międzynarodowych finansów przedsiębiorstwa. Wśród omawianych zagadnień są m.in. znaczenie kursu walutowego w działalności firmy, rodzaje transakcji walutowych, wykorzystanie walutowych instrumentów rynku pozagiełdowego (OTC) i giełdowego w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa czy też prognozowanie kursów walutowych w oparciu o mechanizmy relacji parytetowych. Czytelnik znajdzie także informacje nt. krótkoterminowych inwestycji na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej, wykorzystania długu denominowanego w walucie zagranicznej do finansowania działalności, znaczenia i roli transakcji swap w przedsiębiorstwie, zarządzania ryzykiem walutowym w firmie, strategii hedgingowych w zakresie ekspozycji walutowej (transakcyjnej, ekonomicznej i księgowej).
Book typeHandbook
Author Konrad Sobański (WGM / KFM)
Konrad Sobański,,
- Department of International Finance
PublisherWydawnictwo Naukowe PWN, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN9788301200749
Issue year2018
Pages458
Publication size in sheets22.9
Keywords in Polishmiędzynarodowe finanse przedsiębiorstw, kurs walutowy, rynek walutowy, transakcje walutowe, walutowe instrumenty pochodne, relacje parytetowe, prognozowanie kursu walutowego, inwestycje na rynku pieniężnym w walucie zagranicznej, transakcje carry trade, finansowanie długiem denominowanym w walucie zagranicznej, zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, hedging walutowy
Keywords in Englishinternational corporate finance, foreign exchange rate, foreign exchange market, currency transactions, currency derivatives, parity relations, foreign exchange rate forecasting, money market investments in foreign currencies, carry trade, foreign currency debt, currency risk management, currency hedging
URL http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?match_1=MUST&field_1=isbn&term_1=830120074X&theme=nukat
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 100.0, 23-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?