Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich

Krzysztof Firlej , Jarosław Olejniczak , Hanna Pondel

Abstract

Celem książki jest prezentacja, analiza i ocena ważniejszych procesów oraz zjawisk towarzyszących rozwojowi polskich obszarów wiejskich, zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie. Zamierzeniem autorów jest ukazanie specyfiki tych terenów, a także tendencji rozwojowych wynikających z cech charakterystycznych obszarów wiejskich oraz zmiennych warunków otoczenia. Zaprezentowane treści mogą z jednej strony stanowić uzupełnienie luki badawczej dotyczącej współczesnych wyzwań rozwojowych obszarów wiejskich, prezentując wieloaspektowe oraz interdyscyplinarne ujęcie problemu, z drugiej stanowią podstawę zagadnień omawianych podczas wykładów i ćwiczeń w ramach przedmiotów, obejmujących m.in. politykę rozwojową obszarów wiejskich, finansowanie rozwoju wsi, zrównoważony rozwój terenów wiejskich.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Krzysztof Firlej
Krzysztof Firlej
-
, Jarosław Olejniczak
Jarosław Olejniczak
-
, Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel
- Katedra Makroekonomii i Badań nad Rozwojem
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar, MNiSW [80]
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN9788365390479
Rok wydania2019
Paginacja168
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych8.4
Słowa kluczowe w języku polskimobszary wiejskie, samorząd gminny, rozwój zrównoważony, wyzwania rozwojowe
Słowa kluczowe w języku angielskimrural areas, local government, sustainable development, development challenges
URL http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?itheme=nukat&id=chamo:4716205
Językpl polski
Punktacja (całkowita)100
Oznaczenie korekty punktacjiZwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 30-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?