Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich

Krzysztof Firlej , Jarosław Olejniczak , Hanna Pondel

Abstract

Celem książki jest prezentacja, analiza i ocena ważniejszych procesów oraz zjawisk towarzyszących rozwojowi polskich obszarów wiejskich, zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie. Zamierzeniem autorów jest ukazanie specyfiki tych terenów, a także tendencji rozwojowych wynikających z cech charakterystycznych obszarów wiejskich oraz zmiennych warunków otoczenia. Zaprezentowane treści mogą z jednej strony stanowić uzupełnienie luki badawczej dotyczącej współczesnych wyzwań rozwojowych obszarów wiejskich, prezentując wieloaspektowe oraz interdyscyplinarne ujęcie problemu, z drugiej stanowią podstawę zagadnień omawianych podczas wykładów i ćwiczeń w ramach przedmiotów, obejmujących m.in. politykę rozwojową obszarów wiejskich, finansowanie rozwoju wsi, zrównoważony rozwój terenów wiejskich.
Book typeMonograph
Author Krzysztof Firlej
Krzysztof Firlej,,
-
, Jarosław Olejniczak
Jarosław Olejniczak,,
-
, Hanna Pondel (WE / KMiBR)
Hanna Pondel,,
- KMiBR
PublisherWydawnictwo Naukowe Scholar, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN9788365390479
Issue year2019
Pages168
Publication size in sheets8.4
Keywords in Polishobszary wiejskie, samorząd gminny, rozwój zrównoważony, wyzwania rozwojowe
Keywords in Englishrural areas, local government, sustainable development, development challenges
URL http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?itheme=nukat&id=chamo:4716205
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 100.0, 30-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?