Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Grzegorz Mazur

Abstract

Książka jest aktualnym i kompleksowym opracowaniem przedstawiającym główne komponenty wspólnej polityki handlowej (WPH). Przedstawiono w niej istotę i ewolucję WPH, proces zarządzania nią, instrumentarium oraz strategiczne priorytety jej bieżącej realizacji. Istotną wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień oraz przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian zachodzących na wszystkich płaszczyznach kształtowania wspólnej polityki handlowej, tj.: na forum Światowej Organizacji Handlu, jak również w działaniach podejmowanych przez UE na poziomie dwustronnym i jednostronnym. Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i kształtowania gospodarczo-handlowych relacji UE z państwami trzecimi.
Book typeMonograph
Author Grzegorz Mazur (WGM / KE)
Grzegorz Mazur,,
- Department of European Studies
PublisherDifin, MNiSW [80]
Publishing place (Publisher address)Warszawa
ISBN978-83-8085-461-1
Issue year2017
Pages244
Publication size in sheets12.2
Keywords in PolishWspólna polityka handlowa, Unia Europejska, handel zagraniczny, umowy handlowe, WTO, GSP, Traktat lizboński, postępowanie antydumpingowe, wspólna taryfa celna, cła UE, unijny kodeks celny
URL http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4092510&fromLocationLink=false&theme=nukat
Languagepl polski
Score (nominal)100
Score correctionScore increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 100.0, 16-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?