Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej

Grzegorz Mazur

Abstract

Książka jest aktualnym i kompleksowym opracowaniem przedstawiającym główne komponenty wspólnej polityki handlowej (WPH). Przedstawiono w niej istotę i ewolucję WPH, proces zarządzania nią, instrumentarium oraz strategiczne priorytety jej bieżącej realizacji. Istotną wartością publikacji jest aktualność omawianych zagadnień oraz przedstawienie ich w szerokim kontekście zmian zachodzących na wszystkich płaszczyznach kształtowania wspólnej polityki handlowej, tj.: na forum Światowej Organizacji Handlu, jak również w działaniach podejmowanych przez UE na poziomie dwustronnym i jednostronnym. Książka jest adresowana głównie do studentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych oraz pracowników administracji państwowej zainteresowanych aktualizacją i poszerzeniem wiedzy w zakresie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej i kształtowania gospodarczo-handlowych relacji UE z państwami trzecimi.
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Grzegorz Mazur (WGM / KE)
Grzegorz Mazur
- Katedra Europeistyki
WydawcaDifin, MNiSW [80]
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
ISBN978-83-8085-461-1
Rok wydania2017
Paginacja244
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.2
Słowa kluczowe w języku polskimWspólna polityka handlowa, Unia Europejska, handel zagraniczny, umowy handlowe, WTO, GSP, Traktat lizboński, postępowanie antydumpingowe, wspólna taryfa celna, cła UE, unijny kodeks celny
URL http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4092510&fromLocationLink=false&theme=nukat
Językpl polski
Punktacja (całkowita)100
Oznaczenie korekty punktacjiZwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Żródło punktacjipublisherList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 100.0, 16-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?