Sytuacja demograficzna w Polsce a lokalna polityka mieszkaniowa

Anna Jancz

Abstract

The purpose of the article is to identify whether the housing policies delivered by municipalities of the district and the city of Poznań (agglomeration of Poznań) assume actions aimed at satisfying the housing needs of older people. To this end, the provisions regarding the housing policies included in the strategy and development documentation of the investigated municipalities have been analysed. According to the conducted survey, the municipalities are focused mainly on adjusting the social and technical infrastructure to the seniors' needs, as well as on developing the offer related to the leisure time activities which is to prevent from the social inclusion of the seniors. Meanwhile, the housing policy conducted by the municipalities is dedicated to young people and as regards the senior housing policy, it has rather marginalised significance.
Author Anna Jancz (WZ / KIiN)
Anna Jancz,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsDemographic Situation in Poland in the Face of Local Housing Policy
Journal seriesProblemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, ISSN 1731-1829, (B 6 pkt)
Issue year2017
Vol47-48
No1-2
Pages46-55
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishPolityka mieszkaniowa, Budownictwo mieszkaniowe, Sytuacja demograficzna
Keywords in EnglishHousing policy, Housing construction, Demographic situation
Abstract in PolishCelem artykułu jest rozpoznanie, czy w ramach prowadzonych polityk mieszkaniowych w gminach powiatu poznańskiego i miasta Poznań (aglomeracja poznańska) podejmowane są działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych ludzi starszych. W tym celu przeanalizowano zapisy dotyczące polityk mieszkaniowych w dokumentach strategiczno-rozwojowych badanych gmin. Z przeprowadzonych badań wynika, że gminy działania skupiają przede wszystkim na dostosowaniu do potrzeb osób starszych infrastruktury społecznej i technicznej oraz rozwijaniu oferty w zakresie spędzania wolnego czasu, co ma przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu seniorów w gminie. Polityka senioralna w ramach polityki mieszkaniowej jest w analizowanych gminach raczej marginalizowana.
URL https://srmww.pl/images/biuletyny/2017/1-2_2017/1-2_2017_46.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 08-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?