Identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie - wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową

Marcin Anholcer , Arkadiusz Kawa

Abstract

Transport is one of the most complex and costly processes in the supply chain. When planning it, the characteristics and capabilities of the means of transport should be taken into account, as well as a number of assumptions concerning the organization of transport, such as the places of loading and unloading, transport time, weight of the loads and their transport susceptibility. The limitations associated with simultaneous transportation of different things using the same means of transport are important, too, e.g. food and radioactive loads cannot be transported together. These constraints have a significant impact on the optimization of transport processes within the entire supply chain. However, they are quite poorly recognized in the literature. For this reason, the aim of this article is to identify the exclusionary constraints in transport. In order to achieve this goal, empirical studies using the qualitative method were conducted in three cities in Poland.
Author Marcin Anholcer (WIiGE / KBO)
Marcin Anholcer,,
- Department of Operations Research
, Arkadiusz Kawa (WZ / KLiT)
Arkadiusz Kawa,,
- Department of Logistics and Transport
Journal seriesGospodarka Materialowa & Logistyka, ISSN 1231-2037, (B 8 pkt)
Issue year2017
No6
Pages16-24
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtransport, ograniczenia wykluczające, metoda jakościowa
Keywords in Englishtransport, exclusionary constraints, qualitative method
Abstract in PolishTransport jest jednym z najbardziej złożonych i kosztownych procesów w łańcuchu dostaw. Przy jego planowaniu należy wziąć pod uwagę właściwości i możliwości środków transportowych, a także wiele założeń dotyczących organizacji przewozu, takich jak: miejsca za- i wyładunku, czas transportu, wagę ładunków i ich podatność transportową. Ważne są też ograniczenia związane z jednoczesnym przewożeniem różnych rzeczy tym samym środkiem transportu, np. nie można transportować łącznie żywności i ładunków promieniotwórczych. Ograniczenia te w istotny sposób wpływają na optymalizację procesów transportowych w całym łańcuchu dostaw. W literaturze przedmiotu są one jednak dość słabo rozpoznane. Z tego powodu celem artykułu jest identyfikacja ograniczeń wykluczających w transporcie. Do realizacji tego celu posłużyły badania empiryczne przeprowadzone metodą jakościową w trzech miastach w Polsce.
URL https://www.pwe.com.pl/czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka/numery-czasopisma/gospodarka-materialowa-i-logistyka-nr-062017,p315702024
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 02-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-10-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?