Efekty BIZ dla produktywności - kreacja czy destrukcja?

Anna Kozłowska , Agnieszka Szczepkowska-Flis

Abstract

The aim of the study is to analyze the infl uence of FDI on creative destruction in productivity. We propose a hypothesis that FDI strengthen creative destruction in productivity and the greater technology gap the smaller impact of FDI on creation and the stronger on destruction. The analysis, based on panel data on 24 countries - members of EU between 2000 and 2012 does not produce evidence supporting our hypothesis. Results indicate that FDI stimulate creation, but slow down destruction. Moreover, the infl uence of FDI on creation and destruction in productivity is weaker in high technology gap. The main conclusion of our analysis is that in UE countries FDI is a stimulus of creation.
Author Anna Kozłowska (WZ / KM)
Anna Kozłowska,,
- Department of Microeconomics
, Agnieszka Szczepkowska-Flis (WT / KKG)
Agnieszka Szczepkowska-Flis,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsEffects of FDI for Productivity - Creation or Destruction?
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2014
No35/2
Pages93-108
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishbezpośrednie inwestycje zagraniczne, produktywność, kreatywna destrukcja
Keywords in Englishforeign direct investment, productivity, creative destruction
Abstract in PolishCelem opracowania jest analiza wpływu BIZ na kreatywną destrukcję w obszarze produktywności. Zastosowana metoda kwantyfikacji kreatywnej destrukcji umożliwia dekompozycję zmian produktywności na dwa komponenty: kreację (efekt innowacji) odzwierciedlającą skutki innowacji, imitacji i dyfuzji wiedzy oraz destrukcję (efekt selekcji) uwzględniającą konsekwencje działania selekcji rynkowej oraz towarzyszącej jej realokacji zasobów. Na podstawie opracowanej koncepcji oddziaływania BIZ na kreację i destrukcję w warunkach różnych rozmiarów luki technologicznej sformułowano następującą hipotezę badawczą: bezpośrednie inwestycje zagraniczne są czynnikiem wzmacniającym procesy kreatywnej destrukcji w obszarze produktywności, przy czym im niższa (wyższa) luka technologiczna, tym większa (mniejsza) rola BIZ w kształtowaniu procesów kreacji, a mniejsze (większe) ich znaczenie dla procesów destrukcji. Podstawą weryfikacji hipotezy było badanie ekonometryczne przeprowadzone dla krajów UE w latach 2000-2012. Odnotowane rezultaty wskazują, że BIZ zwiększały udział kreacji, a zmniejszały udział destrukcji w kształtowaniu zmian ogólnej produktywności, przy czym siła tego oddziaływania była mniejsza w warunkach dużych rozmiarów luki technologicznej. Podstawowa konkluzja z przeprowadzonych analiz sprowadza się do stwierdzenia, że w badanej zbiorowości państw BIZ pełniły funkcję stymulatora kreacji.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip35-2014/SiP-35-t2-93.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?