Konkurencja i konkurencyjność w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych - aspekty teoretyczne i praktyczne

Marian Gorynia

Abstract

Celem rozdziału jest zarysowanie koncepcji konkurencyjności w odniesieniu do sektora przedsiębiorstw wodociągowych. Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Uwagę skupiono w niej na zaprezentowaniu modelowej koncepcji konkurencyjności — defi nicji i wymiarów. W drugiej części podjęto natomiast próbę egzemplifi kacji koncepcji i jej ilustracji w nawiązaniu do sytuacji konkurencyjnej panującej w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych (model 5 sił Portera, mierniki konkurencyjności przedsiębiorstw wodociągowych). Podstawowymi metodami wykorzystanymi przy tworzeniu tekstu były analiza literatury, modelowanie opisowo-jakościowe oraz egzemplifi kacja stworzonego modelu z wykorzystaniem danych empirycznych, odnoszących się do sektora przedsiębiorstw wodociągowych.
Author Marian Gorynia (WGM / KKM)
Marian Gorynia,,
- Department of International Competitiveness
Pages75-96
Publication size in sheets1.05
Book Chudziński Paweł (eds.): Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym : uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania, 2018, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2306-6, 206 p.
Keywords in Polishkonkurencja, konkurencyjność, przedsiębiorstwa wodociągowe
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?