Zachowania informacyjne współczesnych konsumentów – implikacje dla działań z zakresu komunikacji marketingowej

Anna Rogala

Abstract

The objective of this paper is to analyze the information behaviors of modern consumers and their implications for the organizations activities in marketing communications. This paper presents the results of structured direct interviews on consumers' information and communication activity on the food market. The analyses allowed developing a typology of consumers' information behaviors. Basing on the conducted research, the guidelines for managing the marketing communication in reality of network society have been formulated.
Author Anna Rogala (WZ / KSM)
Anna Rogala,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsInformation Behaviors of Contemporary Consumers ‒ Implications for Marketing Communication Activities
Journal seriesMarketing i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu], ISSN 2450-775X, e-ISSN 2353-2874, [1509-0507], (B 9 pkt)
Issue year2017
No1 (47)
Pages229-239
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania informacyjne konsumentów, komunikacja marketingowa, społeczeństwo informacyjne, nowe media
Keywords in Englishconsumers’ information behaviors, marketing communication, information society, new media
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza zachowań informacyjnych współczesnych konsumentów oraz wynikające z tego implikacje dla działań organizacji w zakresie komunikacji marketingowej. W artykule omówiono wyniki badań przeprowadzonych w formie ustrukturowanych wywiadów bezpośrednich na temat aktywności informacyjnej i komunikacyjnej konsumentów na rynku żywności. Przeprowadzone analizy umożliwiły opracowanie typologii zachowań informacyjnych konsumentów. Sformułowano również wytyczne dotyczące zarządzania komunikacją marketingową we współczesnych realiach.
DOIDOI:10.18276/miz.2017.47-21
URL https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/712/article/11023/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-09-19)
Additional fields
Tytuł numeruMarketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja podmiotów w regionie
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?