Istota i motywy podejmowania przez przedsiębiorstwa strategii reshoringu

Michał Młody

Abstract

The paper presents the essence and the main motives of reshoring - the phenomenon of returning of companies to the home markets from the low-cost countries, that is widely presented in the press and in academic discourse. Basing on the basic strategies of company relocations: offshoring and offshore outsourcing, the author has identified four basic paths of reshoring. Depending on the type, it is possible to re-enable the company's business processes in the internal structure of the company or to subcontract the part of value chain to an external provider. In addition, a number of factors have been identified, which can contribute to the deepening of the reshoring phenomenon, among which are: reducing the differences in labor costs between developed and developing countries, the decline in energy prices (especially in the US), or the tendency to "lean" chain supply and accelerating the response the needs of consumers. Also noticeable are some non-financial motives, such as environmental issues, administrative incentives and consumer ethnocentrism. Due to the great importance of the reshoring of companies to science and economic practice, further investigations in this area are necessary.
Author Michał Młody (WZ / KZS)
Michał Młody,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsNature and Motives of Reshoring
Journal seriesPrace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867, (B 6 pkt)
Issue year2015
No40
Pages209-223
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishFunkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Przejęcie przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishEnterprises functioning in the market, Corporate acquisitions
Abstract in Polishstreszcz., summ. Abstrakt W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę oraz główne motywy reshoringu - zjawiska oznaczającego "powrót" procesów biznesowych przedsiębiorstw na rynki macierzyste z krajów uznawanych do niedawna za niskokosztowe, coraz szerzej poruszanego w prasie branżowej oraz w dyskusjach akademickich. Bazując na założeniach podstawowych strategii delokalizacji przedsiębiorstw - offshoringu oraz offshore outsorcingu, zidentyfikowano cztery podstawowe ścieżki reshoringu przedsiębiorstw. W zależności o typu reshoringu, możliwe jest ponowne włączenie procesów biznesowych w struktury wewnętrzne przedsiębiorstwa lub zlecenie części realizacji łańcucha wartości krajowemu dostawcy zewnętrznemu. Ponadto wskazany został szereg czynników, mogących przyczynić do pogłębienia tego zjawiska, m.in. zmniejszenie różnic w kosztach pracy między gospodarkami rozwiniętymi a krajami rozwijającymi się, spadek cen energii (w szczególności w USA) czy też tendencja do "wyszczuplania" łańcucha dostaw oraz przyspieszenia reakcji przedsiębiorstw na potrzeby konsumentów. Dostrzegalne są też motywy pozafinansowe, takie jak kwestie środowiskowe, zachęty administracyjne czy etnocentryzm konsumentów. Z uwagi na ogromne znaczenie reshoringu przedsiębiorstw dla nauki oraz praktyki gospodarczej, w obszarze tym wymagane są jednak dalsze, szczegółowe badania.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-17)
Additional fields
Tytuł numeruDoskonalenie zarządzania organizacją : teoria i praktyka
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?