Ocena stabilności długu publicznego przez instytucje międzynarodowe a strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych Polski

Monika Banaszewska

Abstract

The article aims to determine whether the external assessments of debt sustainability by the International Monetary Fund and the European Commission are reflected in the Polish public debt management strategy. First, it explains the concept of public debt sustainability. Then it discusses the research results obtained by mentioned institutions on the sustainability of Polish public debt. Finally, the external assessments of Polish public debt sustainability are confronted with the assumptions of the public finance sector debt management strategy.
Author Monika Banaszewska (WE / KFP)
Monika Banaszewska,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsAssessment of public debt sustainability by international institutions and debt management strategy of polish public finance sector
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol51
No4
Pages9-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnierównowaga fiskalna; Komisja Europejska; Międzynarodowy Fundusz Walutowy; strategia zarządzania długiem
Keywords in Englishfiscal imbalance; European Commission; International Monetary Fund; debt management strategy
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie, czy oceny stabilności zadłużenia dokonywane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisję Europejską znajdują odzwierciedlenie w strategii zarządzania długiem publicznym Polski. Najpierw wyjaśniono pojęcie stabilności długu publicznego. Następnie omówiono rezultaty badań wzmiankowanych instytucji na temat stabilności długu publicznego Polski. Wreszcie skonfrontowano zewnętrzne oceny stabilności zadłużenia publicznego Polski z założeniami strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych.
DOIDOI:10.17951/h.2017.51.4.9
URL http://journals.umcs.pl/h/article/view/5148/4286
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 18-10-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?