Współpraca przedsiębiorstw usługowych z różnymi typami podmiotów w procesie tworzenia innowacji

Adam Dymitrowski

Abstract

This paper presents the results of an investigation into the role of cooperation between service companies and different kinds of entities in the process of creating innovation. Because of the widespread activities of enterprises in foreign markets, the analysis concerns the relationships created both in local and foreign markets. Also, the analysis concerns four types of innovation: product, process, organizational and marketing. The conclusions presented in the paper have been derived on the basis of empirical research. The analysis showed that in order to create innovation it is necessary for a company to forge relation-ships with different types of entities, among which buyers play a particularly significant role.
Author Adam Dymitrowski (WGM / KMM)
Adam Dymitrowski,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsCooperation of Service Enterprises with Different Types of Entities in the Process of Creating Innovation
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No1
Pages62-73
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishwspółpraca, innowacje, usługi
Keywords in Englishcooperation, innovation, services
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badania istotności współpracy nawiązywanej przez przedsiębiorstwa usługowe z różnymi typami podmiotów w procesie tworzenia innowacji. Ze względu na powszechną aktywność przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych analiza dotyczy relacji budowanych zarówno na rynku lokalnym, jak i zagranicznym. Ocena została dokonana na podstawie czterech typów innowacji: produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Prezentowane wnioski poparto przeprowadzonym badaniem empirycznym. Dokonana analiza wykazała, że w celu kreowania innowacji istotne znaczenia mają relacje z różnymi typami podmiotów, wśród których szczególną rolę pełnią nabywcy.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/04_dymitrowski.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_04_dymitrowski.pdf 143.16 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?