Application of Hansen Solubility Parameters to Extraction Process of Phenolic Compounds from Chamomile Inflorences

Ryszard Zieliński

Abstract

The aim of this work was to determine a practical usefulness of literature Hansen solubility parameters to determine the composition of solvents for efficient extraction of active compounds present in chamomile inflorescences. The Hoy's method was used to compute the components of the Hansen solubility parameters for mixtures of solvents and for some model phenolic compounds present in this plant material. The numerical values of the parameters obtained in such a way for mixtures of two components systems: water – ethanol, were presented using Bagley’s plot. It was assumed that the condition for a correct selection of the extrahent mixture is the distance on the Bagley's plot below 5 MPa(1/2) between the mixture of solvents and the extracted component. On this basis the optimum composition of the used solvents was found. This result was verified for the extraction process of polyphenolic compounds present in chamomile inflorescences. It was shown experimentally that in case of chamomile inflorescences the extrahent composition determined in such a way leads to obtainment of extracts with a high content of polyphenolic compounds.
Author Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Other language title versionsZastosowanie parametrów rozpuszczalności Hansena do procesu ekstrakcji związków fenolowych z kwiatów rumianku
Journal seriesZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Issue year2017
No101
Pages64-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprzeciwutleniacze, kwiat rumianku, ekstrakcja, parametr rozpuszczalności
Keywords in Englishantioxidants, chamomile inflorescences, extraction, solubility parameters
Abstract in PolishCelem badań podjętych w niniejszej pracy było określenie praktycznej przydatności tablicowych wartości składowych parametrów rozpuszczalności Hansena do określania składu rozpuszczalników, zapewniających wydajną ekstrakcję składników aktywnych zawartych w kwiatach rumianku. Stosując metodę Hoya, obliczono wartości składowych parametrów rozpuszczalności mieszanin rozpuszczalników oraz modelowych związków fenolowych obecnych w tym surowcu roślinnym. Tak otrzymane wartości oraz odpowiednie wartości dla mieszanin dwuskładnikowych układów: woda – etanol przedstawiono na wykresie Bagleya. W pracy założono, że warunkiem poprawnego doboru składu mieszaniny ekstrakcyjnej jest odległość tej mieszaniny od ekstrahowanego składnika na wykresie Bagleya poniżej 5 MPa(1/2). Na tej podstawie wyznaczono optymalny skład mieszaniny ekstrakcyjnej. Wynik zweryfikowano dla procesu ekstrakcji związków polifenolowych z kwiatów rumianku. Doświadczalnie wykazano, że w przypadku kwiatów rumianku tak wyznaczony skład ekstrahentu prowadzi do uzyskania ekstraktów o wysokiej zawartości związków polifenolowych.
URL https://sj.umg.edu.pl/artykul-2520.html
Languageen angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?