Application of Hansen Solubility Parameters to Extraction Process of Phenolic Compounds from Chamomile Inflorences

Ryszard Zieliński

Abstract

The aim of this work was to determine a practical usefulness of literature Hansen solubility parameters to determine the composition of solvents for efficient extraction of active compounds present in chamomile inflorescences. The Hoy's method was used to compute the components of the Hansen solubility parameters for mixtures of solvents and for some model phenolic compounds present in this plant material. The numerical values of the parameters obtained in such a way for mixtures of two components systems: water – ethanol, were presented using Bagley’s plot. It was assumed that the condition for a correct selection of the extrahent mixture is the distance on the Bagley's plot below 5 MPa(1/2) between the mixture of solvents and the extracted component. On this basis the optimum composition of the used solvents was found. This result was verified for the extraction process of polyphenolic compounds present in chamomile inflorescences. It was shown experimentally that in case of chamomile inflorescences the extrahent composition determined in such a way leads to obtainment of extracts with a high content of polyphenolic compounds.
Autor Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński
- Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej
Inne wersje tytułuZastosowanie parametrów rozpuszczalności Hansena do procesu ekstrakcji związków fenolowych z kwiatów rumianku
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, ISSN 1644-1818, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr101
Paginacja64-72
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprzeciwutleniacze, kwiat rumianku, ekstrakcja, parametr rozpuszczalności
Słowa kluczowe w języku angielskimantioxidants, chamomile inflorescences, extraction, solubility parameters
Streszczenie w języku polskimCelem badań podjętych w niniejszej pracy było określenie praktycznej przydatności tablicowych wartości składowych parametrów rozpuszczalności Hansena do określania składu rozpuszczalników, zapewniających wydajną ekstrakcję składników aktywnych zawartych w kwiatach rumianku. Stosując metodę Hoya, obliczono wartości składowych parametrów rozpuszczalności mieszanin rozpuszczalników oraz modelowych związków fenolowych obecnych w tym surowcu roślinnym. Tak otrzymane wartości oraz odpowiednie wartości dla mieszanin dwuskładnikowych układów: woda – etanol przedstawiono na wykresie Bagleya. W pracy założono, że warunkiem poprawnego doboru składu mieszaniny ekstrakcyjnej jest odległość tej mieszaniny od ekstrahowanego składnika na wykresie Bagleya poniżej 5 MPa(1/2). Na tej podstawie wyznaczono optymalny skład mieszaniny ekstrakcyjnej. Wynik zweryfikowano dla procesu ekstrakcji związków polifenolowych z kwiatów rumianku. Doświadczalnie wykazano, że w przypadku kwiatów rumianku tak wyznaczony skład ekstrahentu prowadzi do uzyskania ekstraktów o wysokiej zawartości związków polifenolowych.
URL https://sj.umg.edu.pl/artykul-2520.html
Języken angielski
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?