EU-ASEAN free trade agreement(s) - prospects and challenges for inter-regional FTA

Grzegorz Mazur

Abstract

In 2007 the EU and ASEAN launched negotiations on a free trade agreement between the regions. However, 2 years later, the inter-regional negotiations were paused due to the slow progress . As an alternative the EC started individual negotiations with those countries that wished to sign a bilateral FTA. Firstly, it initiated talks with Singapore in 2010 which was then followed by Malaysia, Vietnam, Thailand, the Philippines and Indonesia. By the half of 2017 the EU concluded the FTAs with Singapore and Vietnam which are yet to be ratified. Four other countries negotiate the agreements with many challenges and issues to be addressed in bilateral talks. Although official declarations say about replacing those individual agreements by one EU-ASEAN FTA in future, it will be difficult to achieve due to differences in economic interest among ASEAN members, differential progress within the ongoing negotiations and even the reluctance of some countries to join the FTA with the EU.
Author Grzegorz Mazur (WGM / KE)
Grzegorz Mazur,,
- Department of European Studies
Other language title versionsUmowy o wolnym handlu UE-ASEAN – perspektywy i wyzwania dla międzyregionalnych SWH
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No486
Pages141-154
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish UE, ASEAN, SWH, strefa wolnego handlu
Keywords in EnglishEU, ASEAN, FTA, free trade agreement, EUSFTA
Abstract in Polish W 2007 r. UE oraz ASEAN rozpoczęły negocjacje dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu. Jednakże po 2 latach międzyregionalne rozmowy zostały zawieszone ze względu na zbyt wolne postępy w negocjacjach. W ich miejsce KE zaproponowała rozpoczęcie indywidualnych dwustronnych rozmów z zainteresowanymi państwami ASEAN. Najpierw rozpoczęto rozmowy z Singapurem (w 2010 r.), a następnie z Malezją, Wietnamem, Tajlandią, Filipinami i Indonezją. Do połowy 2017 r. udało się uzgodnić porozumienia jedynie z Singapurem i Wietnamem, które muszą zostać jeszcze ratyfikowane. Cztery pozostałe państwa w dalszym ciągu negocjują dwustronne porozumienia. Mimo oficjalnych deklaracji o chęci zastąpienia tych umów w przyszłości przez międzyregionalne porozumienie UE-ASEAN, jego osiągnięcie będzie trudne ze względu na różnice w rozwoju państw ASEAN, zróżnicowane zaawansowanie negocjacji dwustronnych, a nawet niechęć części państw do zawarcia umowy o strefie wolnego handlu z UE.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.486.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=39082
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruThe Development Challenges of Asia-Pacific Countries
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?