Pension Literacy and Consumers' Decisions in the Context of Pension System Reforms

Iwona Olejnik , Sylwester Białowąs

Abstract

The research problem of this article is the evaluation of the correlation between the level of knowledge about pensions and the perception of the changes introduced by the government in the pension system, as well as the correlation between the knowledge and decisions made by consumers in connection with these changes. The study uses a triangulation of research methods. The used primary data were obtained from our qualitative and representative quantitative studies. The research was a part of National Science Centre's research project (no. UMO-2012/05/B/HS4/04183). The level of knowledge, both objective and subjective about the pension system is low. The research positively verifies the hypothesis of the relationship between knowledge on the evaluation of the changes in the pension system and the decisions concerning additional saving. It must be highlighted that evaluations and decisions are associated with the self-assessment of one's knowledge much more than by the actual level of one's knowledge. The considerable challenge for the government and the institutions linked to the pension system is to build financial pension awareness and encourage saving.
Author Iwona Olejnik (WZ / KBRiU)
Iwona Olejnik,,
- Department of Research Markets and Services
, Sylwester Białowąs (WZ / KBRiU)
Sylwester Białowąs,,
- Department of Research Markets and Services
Journal seriesProblemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, ISSN 1640-1808, (B 11 pkt)
Issue year2015
No2
Pages13-33
Publication size in sheets1
Keywords in Polishoszczędzanie na starość, zachowania konsumentów, zachowania oszczędnościowe, kompetencje finansowe
Keywords in Englishsavings for old age, consumer behaviour, saving behaviour, pension literacy
Abstract in PolishProblemem badawczym w artykule jest ocena zależności pomiędzy poziomem wiedzy emerytalnej a postrzeganiem zmian przeprowadzanych przez rząd w zakresie systemu emerytalnego oraz związanymi z tym decyzjami konsumentów. W opracowaniu zastosowano procedurę triangulacji metod badawczych. Wykorzystane dane pierwotne pochodzą z jakościowych oraz reprezentatywnych badań ilościowych, będących częścią projektu badawczego realizowanego ze środków NCN (nr UMO-2012/05/B/HS4/04183). Poziom wiedzy o systemie emerytalnym - zarówno obiektywnej, jak i subiektywnej - jest niewielki. Przeprowadzone badania pozytywnie weryfikują hipotezę o zależności między wiedzą a oceną zmian w zakresie systemu emerytalnego oraz podejmowanymi decyzjami dotyczącymi dodatkowego oszczędzania. W zdecydowanie większym stopniu oceny i decyzje związane są z samooceną własnej wiedzy niż rzeczywistym jej poziomem. Istotnym wyzwaniem dla rządu i instytucji związanych z systemem emerytalnym jest budowanie finansowej świadomości emerytalnej i zachęcanie do oszczędzania.
URL http://www.problemypolitykispolecznej.pl/images/czasopisma/29/PPS-29-13-33.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?