Multiplikacja wydatków budżetu rolnego na 2016 rok przez budżet środków europejskich

Andrzej Czyżewski , Anna Matuszczak

Abstract

Financing for the development of the domestic agricultural sector depends on the EU funds increasingly. The aim of the article was to show the extent to which funding from the European budget multiplies government expenditure on the development of agriculture, rural areas and agricultural markets. It has been proven that from the Poland's accession to the European Union the development of the Polish agricultural sector is progressively dependent on the Community funding. It was clearly indicated by the last two years, when the financial resources from the European budget directed to the agricultural sector exceeded the national funding.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsMultiplication of Agricultural Expenditure for the Year 2016 Budget of the European Funds
Journal seriesStudia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 2080-4881, e-ISSN 2300-4096, [2450-7733, 2300-4096], (B 9 pkt)
Issue year2016
No44/3
Pages99-110
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishbudżet rolny, Budżet Środków Europejskich, Unia Europejska
Keywords in Englishagricultural budget, European Funds Budget, the European Union
Abstract in PolishFinansowanie rozwoju krajowego sektora rolnego w coraz większym stopniu uzależnione jest od środków pochodzących z Unii Europejskiej. Celem artykułu było wskazanie, w jakiej mierze fundusze z Budżetu Środków Europejskich pomnażają wydatki na rozwój rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich oraz rynków rolnych w relacji do wydatków z budżetu krajowego. Udowodniono, że od początku integracji Polski z Unia Europejską rozwój polskiego sektora rolnego coraz silniej zależy od finansowania ze środków wspólnotowych, na co dobitnie wskazują dwa ostatnie lata, w których pula z Budżetu Środków Europejskich płynąca do sektora rolnego przekroczyła finansowanie krajowe.
DOIDOI:10.18276/sip.2016.44/3-07
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/226/article/3067/
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPrzy artykule przypisano błędny numer DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-08
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?