Numerical Fiscal Rules - The Experience of Poland

Kamilla Marchewka-Bartkowiak

Abstract

For years, fiscal rules have been considered to be one of the most important tools of disciplining public authorities in their fiscal policy execution. Over the past 20 years, the number of fiscal rules in the world, and particularly in Europe, has grown tenfold. The structure of fiscal rules is subject to constant evolution and changes. The article is a synthesis of the phenomena prompting the evolution of fiscal rules. They have been classified and characterised, and an analysis is done of the fiscal rules that are in force, specifically, in Poland.
Author Kamilla Marchewka-Bartkowiak (WE / KTPiPP)
Kamilla Marchewka-Bartkowiak,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsNumeryczne reguły fiskalne - doświadczenia polskie
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2016
Vol70
No5
Pages25-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreguły fiskalne, budżet publiczny, polityka fiskalna, Polska
Keywords in Englishfiscal rules, public budget, fiscal policy, Poland
Abstract in PolishReguły fiskalne zostały uznane za jedno z najważniejszych narzędzi dyscyplinowania organów publicznych w realizacji ich polityki fiskalnej. W ciągu ostatnich 20 lat liczba reguł fiskalnych na świecie, a szczególnie w Europie, wzrosła dziesięciokrotnie. Struktura reguł fiskalnych podlega ciągłej ewolucji. W artykule zaprezentowano syntezą zjawisk wpływających na ewolucję reguł fiskalnych. Zostały one także sklasyfikowane i scharakteryzowane. Szczegółowa analiza reguł fiskalnych dotyczyła doświadczeń polskich.
URL https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz70_net.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2021-01-20)
Additional fields
Tytuł numeruPrzemiany strukturalne w jednostkach sektora publicznego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?