Strategiczne i operacyjne znaczenie CRM- Cause Related Marketing w strategii przedsiębiorstw handlowych

Magdalena Stefańska , Bogna Pilarczyk

Abstract

Activities within the CRM are part of a strategy to communicate socially responsible approach to stakeholders of the company. They serve strengthening relations company-stakeholders by engaging its stakeholders in matters important to the whole society. The growing importance of CRM in corporate strategies gives this instrument new - strategic meaning. Compliance with the conditions, such as management commitment, a long duration of action, long-term investing, expanding the program tailored to the overall strategy of the company give these activities strategic dimension. The study cited examples of programs of strategic CRM, organized by retailers. Article was developed under a grant funded by the National Science Centre No. DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Author Magdalena Stefańska (WZ / KSM)
Magdalena Stefańska,,
- Department of Marketing Strategies
, Bogna Pilarczyk (WZ / KSM)
Bogna Pilarczyk,,
- Department of Marketing Strategies
Other language title versionsStrategic and Operational Meaning of CRM- Cause Related Marketing in Retail Organizations Strategy
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No8 [CD]
Pages690-698
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMarketing społecznie zaangażowany, Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe
Keywords in EnglishCause Related Marketing (CRM), Corporation strategies, Commercial enterprises
Abstract in PolishDziałania w ramach marketingu społecznie zaangażowanego (z j. ang. cause related marketing - CRM) stanowią element strategii komunikowania społecznie odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstwa. Służą one wzmacnianiu relacji przedsiębiorstwo-otoczenie poprzez zaangażowanie interesariuszy w sprawy ważne dla społeczeństwa. Rosnące znaczenie CRM w strategiach przedsiębiorstw powoduje, że instrument ten nabiera charakteru strategicznego. Spełnienie warunków, takich jak: udział kierownictwa, długi okres działania, długookresowe inwestowanie, rozszerzanie programu dopasowanego do całościowej strategii firmy wskazuje na nadawanie tym działaniom wymiaru strategicznego. W opracowaniu przytoczone zostały przykłady programów CRM o charakterze strategicznym, organizowane przez detalistów. Artykuł opracowano w ramach grantu finansowanego przez NCN nr DEC-2011/03/B/HS4/03576.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?