Tak zwany budżet obywatelski jako instrument alokacji środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Ewa Gońda

Abstract

The so-called participatory budget has recently become popular within local government units, with allocation being its main function. The aim of this article is to answer the questions: what should be the participatory budget main areas of financial funds' allocation and how to measure efficiency and effectiveness of these allocations. This article shows that the participatory budget can be used for local government own tasks only. These tasks can be of obligatory or facultative nature. It is advisable to be of the project-type, as it contributes to the effectiveness and efficiency of public funds' management. In addition, the article shows that the effectiveness of allocation can be considered in the context of potential fulfilment of citizens' needs, measured by the number of votes related to the expenditures.
Author Ewa Gońda (WE / KFP)
Ewa Gońda,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe So-Called Participatory Budget as An Instrument of Public Funds' Allocation in The Local Government Units
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No485
Pages169-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbudżet obywatelski, budżet jednostki samorządu terytorialnego, finanse lokalne, alokacja środków publicznych
Keywords in Englishparticipatory budget, local government budget, local finance, public funds’ allocation
Abstract in PolishTak zwany budżet obywatelski, popularny w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce w ostatnich latach, pełni głównie funkcję alokacyjną. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: jaki powinien być zakres alokacji środków finansowych w ramach budżetu obywatelskiego oraz jak rozpatrywać efektywność i skuteczność takiej alokacji. Z rozważań wynika, że w ramach budżetu obywatelskiego powinny być realizowane tylko zadania własne. Mogą one mieć charakter obowiązkowy lub fakultatywny. Wskazane jest, aby miały one charakter projektowy, gdyż sprzyja to efektywności i skuteczności gospodarowania środkami publicznymi. Ponadto z artykułu wynika, że efektywność alokacji można rozpatrywać w kontekście poziomu potencjalnego zaspokojenia potrzeb, mierzonego liczbą głosów oddanych przez mieszkańców w stosunku do wydatków poniesionych na zadania. Natomiast skuteczność alokacji środków w ramach budżetu obywatelskiego wiąże się ze stopniem realizacji wyłonionych zadań.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.485.13
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43349
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruRelacje fiskalne państwo - samorząd terytorialny
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?