Self-control and financial decision-making: a test of a novel depleting task

Rafał Muda , Paweł Niszczota

Abstract

The aim of the study is to test the efficacy of a novel depleting task, which could be used to obtain a measure of self-control in the financial domain. In the paper we postulate that if participants receive a surprising, emotionally taxing stream of negative outcomes (i.e. they lose a majority of gambles with a positive expected value (EV)), their capacity to control their actions will be significantly reduced, and thus it will be more likely that they will make a gamble with a negative EV. Results show that participants subject to the depleting task have a lower expected final payoff from their gambles, but that this is the result of a lower level of engagement in gambles with a positive EV, and not the result of a higher level of participation in gambles with a negative EV. The lack of the latter means that our hypothesis is not supported by the evidence, although a post-experiment assessment of affect confirms that the depleting task strained the participants on an emotional level.
Author Rafał Muda - Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (UMCS), MNiSW [80]
Rafał Muda,,
-
, Paweł Niszczota (WGM / KFM)
Paweł Niszczota,,
- Department of International Finance
Other language title versionsSamokontrola a decyzje finansowe: test nowego narzędzia do wyczerpywania samokontroli
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No428
Pages175-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamokontrola, podejmowanie decyzji, crowdsourcing
Keywords in Englishself-control, decision-making, crowdsourcing
Abstract in PolishCelem badania jest przetestowanie nowego narzędzia do wyczerpywania samokontroli, które można by wykorzystać jako miernik poziomu samokontroli w zakresie decyzji finansowych. W pracy zakładamy, że ekspozycja ma serię zaskakujących, obciążających emocjonalnie negatywnych wyników (tj. przegranie większości zakładów z dodatnią wartością oczekiwaną (EV)), obniży zdolność do samokontroli i zwiększy skłonność do uczestnictwa w nieracjonalnym zakładzie (zakładzie z ujemną EV). Wyniki badania pokazują, że uczestnicy poddani wspomnianemu zadaniu wybierają zakłady, które mają mniejszą skumulowaną EV, co jest jednak wynikiem zmniejszonego uczestnictwa w zakładach z dodatnią EV, a nie wynikiem zwiększonego uczestnictwa w zakładach z ujemną EV. Brak występowania tego drugiego zjawiska oznacza, że nasza hipoteza nie znalazła potwierdzenia, pomimo że przeprowadzona po eksperymencie ocena stanów afektywnych potwierdziła, że opracowane narzędzie było dla uczestników obciążające emocjonalnie.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.428.15
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34101&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?