Społecznie odpowiedzialne inwestycje w opinii ekspertów z dziedziny rachunkowości

Marzena Remlein

Abstract

The subject of this study are socially responsible investments understood as investments that combine financial goals with the social, environmental and ethical values of the investor. The aim of the paper is to present the concept of socially responsible investing in the investment activities of business entities and to indicate the shortcomings of financial statements in the presentation of socially responsible investments. The theoretical considerations were supplemented with the results of an empirical study, the purpose of which was to examine the opin-ion of accounting experts on the essence of socially responsible investments and their presentations in financial statements. The analysis of the literature and the re-sults of the research allowed to formulate postulates regarding socially responsible investments and their presentation in financial statements.
Author Marzena Remlein (WZ / KR)
Marzena Remlein,,
- Department of Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (0 pkt)
Issue year2019
Vol7
No3
Pages153-167
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishspołecznie odpowiedzialne inwestycje, inwestycje, koncepcja społecznie odpowiedzialnego inwestowania, sprawozdanie finansowe
Keywords in Englishsocially responsible investments, investments, the concept of socially responsible investment, financial statements
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań niniejszego opracowania są społecznie odpowiedzialne inwestycje rozumiane jako inwestycje, które łączą w sobie cele finansowe z wartościami społecznymi, środowiskowymi i etycznymi inwestora. Celem artykułu jest zaprezentowanie rangi koncepcji społecznie odpowiedzialnego inwestowania w działalności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych oraz wskazanie na mankamenty sprawozdania finansowego w zakresie prezentacji społecznie odpowiedzialnych inwestycji. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione o wyniki badania empirycznego, którego celem było zbadanie poglądów ekspertów z dziedziny rachunkowości na temat istoty inwestycji społecznie odpowiedzialnych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Analiza literatury oraz wyniki badań pozwoliły na sformułowanie postulatów w zakresie społecznie odpowiedzialnych inwestycji i ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym
DOIDOI:10.18559/SOEP.2019.3.9
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202019/09remlein.pdf
Languagepl polski
File
09remlein.pdf 499.47 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?