Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego

Marcin Spychała

Abstract

The purpose of this paper is to synthetically present the changing regulations under which de minimis aid is being granted, as well as conducting a summary analysis of the size and structure of de minimis aid granted to Poland during the period of the recent financial crisis. The article includes a comparison of three European Commission regulations: no. 69/2001, no. 1998/2006 and no. 1407/2013. The analysis of de minimis aid has been made taking into account the form of the aid, the size of the beneficiary company, and the province where the company's head office is located.
Autor Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała
- Katedra Finansów Publicznych
Inne wersje tytułuThe Size and Structure of De Minimis Aid in Poland during the Financial Crisis
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2014
Tom2
Nr6
Paginacja96-112
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimpomoc publiczna, pomoc de minimis, dotacje, fundusze unijne, przedsiębiorstwa, rozporządzenie, Komisja Europejska
Słowa kluczowe w języku angielskimstate aid, de minimis aid, subsidies, EU funds, companies, regulation, European Commission
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu jest syntetyczne ukazanie zmieniających się uregulowań prawnych, na podstawie których udzielana jest pomoc de minimis, a także przeprowadzenie analizy wielkości i struktury udzielonej pomocy de minimis Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Porównano w nim trzy rozporządzenia Komisji Europejskiej: nr 69/2001, nr 1998/2006 oraz nr 1407/2013. Natomiast analiza udzielonej pomocy de minimis została przeprowadzona ze względu na: formę pomocy, wielkość beneficjenta oraz województwo, w którym znajduje się siedziba Aprzedsiębiorcy będącego beneficjentem pomocy de minimis.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_spychala.pdf
Językpl polski
Plik
SOEP_06_spychala.pdf 1.72 MB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*7 (2021-01-11)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?