Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego

Marcin Spychała

Abstract

The purpose of this paper is to synthetically present the changing regulations under which de minimis aid is being granted, as well as conducting a summary analysis of the size and structure of de minimis aid granted to Poland during the period of the recent financial crisis. The article includes a comparison of three European Commission regulations: no. 69/2001, no. 1998/2006 and no. 1407/2013. The analysis of de minimis aid has been made taking into account the form of the aid, the size of the beneficiary company, and the province where the company's head office is located.
Author Marcin Spychała (WE / KFP)
Marcin Spychała,,
- Department of Public Finance
Other language title versionsThe Size and Structure of De Minimis Aid in Poland during the Financial Crisis
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No6
Pages96-112
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpomoc publiczna, pomoc de minimis, dotacje, fundusze unijne, przedsiębiorstwa, rozporządzenie, Komisja Europejska
Keywords in Englishstate aid, de minimis aid, subsidies, EU funds, companies, regulation, European Commission
Abstract in PolishCelem artykułu jest syntetyczne ukazanie zmieniających się uregulowań prawnych, na podstawie których udzielana jest pomoc de minimis, a także przeprowadzenie analizy wielkości i struktury udzielonej pomocy de minimis Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Porównano w nim trzy rozporządzenia Komisji Europejskiej: nr 69/2001, nr 1998/2006 oraz nr 1407/2013. Natomiast analiza udzielonej pomocy de minimis została przeprowadzona ze względu na: formę pomocy, wielkość beneficjenta oraz województwo, w którym znajduje się siedziba Aprzedsiębiorcy będącego beneficjentem pomocy de minimis.
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/06_spychala.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_06_spychala.pdf 1.72 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*7 (2021-01-11)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?