Model biznesu wykorzystujący otwartość na współpracę : wdrożenie koncepcji Internet of Things przez firmę Samsung

Miłosz Łuczak , Piotr Senkus

Abstract

Dynamic changes of the contemporary environment force companies to seek new ways of maintaining competitive advantage. An important factor is the current use of information technologies that ease establishing and maintaining relations to other entities. According to the concept of open innovation, openness to cooperation may contribute to the formation of added value. Today, competitive advantage does not arise only from protection of key resources but results from the ability of sharing and exploiting them jointly. The article presents an illustration of a business model that uses the concept of open innovation on the example of the implementation of the Internet of Things by Samsung Electronics which has been determined based on research of the Samsung Electronics reports, web pages and technical portals. This article is a part of wider research into the use of IoT in the business models of modern organizations.
Author Miłosz Łuczak (WGM / KMM)
Miłosz Łuczak,,
- Department of International Marketing
, Piotr Senkus - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, MNiSW [80]
Piotr Senkus,,
-
Other language title versionsA Business Model and Openness to Cooperation : the Implementation of the Internet of Things by Samsung
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, [Zeszyty Naukowe. Administracja i Zarządzanie], ISSN 2082-5501, (B 9 pkt)
Issue year2016
No111
Pages181-198
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishmodel biznesu, open innovation, relacje z otoczeniem, Internet of Things
Keywords in Englishbusiness model, open innovation, business relations, Internet of Things
Abstract in PolishDynamika zmian współczesnego otoczenia sprawia, że przedsiębiorstwa muszą poszukiwać stale nowych metod utrzymywania swojej przewagi konkurencyjnej. Obecnie, istotnym czynnikiem jest wykorzystanie technologii informatycznych ułatwiających nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi podmiotami. Zgodnie z koncepcją open innovation, otwartość na współpracę może przyczyniać się do powstawania tzw. wartości dodanej. Przewaga konkurencyjna współcześnie nie wynika więc z zabezpieczenia swoich kluczowych zasobów a z umiejętności ich współdzielenia i współwykorzystania. Artykuł przedstawia ilustrację modelu biznesowego wykorzystującego koncepcję open innovation na przykładzie wdrażania Internet of Things przez firmę Samsung Electronics, który został określony na podstawie badań aktywności firmy Samsung Electronics oraz doniesień portali branżowych. Artykuł ten jest częścią szerszych badań nad wykorzystaniem IoT w modelach biznesowych współczesnych organizacji.
URL https://repozytorium.uph.edu.pl/bitstream/handle/11331/1084/Luczak.M.Senkus.P.Model-biznesu_wykorzystujacy.pdf?sequence=1
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?