Negatywne efekty osadzenia i relacji przedsiębiorstw - wymiar działalności lokalnej i międzynarodowej

Milena Ratajczak-Mrozek

Abstract

The article of this paper is to present a conceptualization of potential negative effects resulting from companies embeddedness in both local and international networks of relations. The article applies the concept of embeddedness and the network approach to the analysis of companies local and international activities. The article's main contribution is the analyses of companies from the perspective of the level of embeddedness of their activities both in local and global business networks, regardless if they are active or not on international markets. Those dependencies are accompanied by both positive and negative effects. The negative effects related to two types of entities (suppliers and competitors) are analyzed.
Author Milena Ratajczak-Mrozek (WGM / KMM)
Milena Ratajczak-Mrozek,,
- Department of International Marketing
Other language title versionsThe Negative Effects of Embeddedness and Companies Relations - the Aspect of Local and International Activity
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2014
No182
Pages55-64
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsieci biznesowe, relacje, osadzenie, współpraca, kooperacja, działalność międzynarodowa, internacjonalizacja
Abstract in PolishCelem artykułu jest konceptualizacja potencjalnych negatywnych efektów wynikających z osadzenia przedsiębiorstw w lokalne i międzynarodowe sieci relacji. Do analizy lokalnej i międzynarodowej działalności przedsiębiorstw przyjęto teorię osadzenia wraz z podejściem sieciowym. Najważniejszym wnioskiem jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwa są zmuszone działać jednocześnie zarówno w lokalnych, jak i międzynarodowych sieciach relacji, niezależnie, czy są aktywne, czy nie bezpośrednio na rynkach zagranicznych, czemu towarzyszą zarówno potencjalne korzyści, jak też efekty negatywne. Zaproponowano konceptualizację negatywnych efektów związanych z relacjami z dwoma głównymi grupami podmiotów - dostawcami i konkurentami.
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2021-01-10)
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie relacjami w biznesie. Współczesne wyzwania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?