Transfer wizerunku w sponsoringu sportowym

Rafał Matczyński

Abstract

A decision to engage in sponsorship might be determined by variety of management expectations toward this kind of promotion. One of them is desire of improving brand image. Reaching the aim is possible by transfer of image from sponsored property, among other things. The article presents the process of image transfer, that plays very important role in achieving sponsorship effects. Firstly the author introduces this process and enumerates factors influencing it. Then the most frequently mentioned in the literature mechanisms standing behind this process are pointed. The most comprehensive part of the paper is identification of methods for measuring the transfer. Their description is supported by numerous examples. The final part indicates conclusions for managers who deal with sponsorship in their daily life.
Author Rafał Matczyński (WT / KMP)
Rafał Matczyński,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsBrand Image Transfer in Sport Sponsorship
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2015
No12
Pages11-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSponsoring, Wizerunek przedsiębiorstwa
Keywords in EnglishSponsoring, Company image
Abstract in PolishDecyzja dotycząca zaangażowania się w sponsoring może być podyktowana wieloma oczekiwaniami zarządu wobec tej formy promocji. Jednym z nich jest chęć uzyskania wśród społeczeństwa zmiany postrzegania firmy. Osiągnięcie tego celu jest możliwe m.in. dzięki zjawisku transferu wizerunku z podmiotu sponsorowanego. W artykule przedstawiono ten ważny z punktu widzenia osiąganych efektów sponsora proces. Po jego scharakteryzowaniu przedstawiono wpływające na niego czynniki oraz najczęściej wymieniane w literaturze mechanizmy za nim stojące. Najobszerniej potraktowane zostały stosowane w literaturze metody pomiaru transferu wizerunku, a ich opis został wsparty licznymi przykładami. Artykuł kończy się wnioskami dla menedżerów, którzy na co dzień są związani ze sponsoringiem.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?