Empowerment usługobiorców jako uprawomocnienie dowartościowania się pacjentów

Monika Dobska

Abstract

The article discusses a substantial issue of representatives and patients becoming involved into the process of managing the health centre. The analysis of world systems, being based also on the Euro Health Consumer Index, clearly presents dissatisfaction of Polish patients with the organization of health care system. The trend of the consumerism, which can be noticed in countries which adopted the Bismarckian system (with Netherlands at the head), shows how it is more and more possible to involve a patient not only into the system, but also into the management of health centre. Showing the need to introduce a patient into the structures of the health centre as a representative is a conclusion of this dissertation.
Author Monika Dobska (WZ / KBRiU)
Monika Dobska,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsEmpowerment of Clients as the Authorizing of Feeling More Appreciated by Patients
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2014
No355
Pages129-139
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi medyczne, pacjent, opieka zdrowotna
Keywords in Englishempowerment; patient; health centre; health centre management
Abstract in PolishArtykuł porusza istotne zagadnienie reprezentacji i angażowania się pacjentów w proces zarządzania podmiotem leczniczym. Analiza systemów światowych, opierająca się także na Europejskim Konsumenckim Indeksie Zdrowia, wskazuje wyraźnie niezadowolenie pacjentów polskich z organizacji systemu opieki zdrowotnej. Pojawiający się trend konsumeryzmu, wyraźnie zauważalny w krajach, które przyjęły system bismarckowski (z Holandią na czele), wskazuje, w jaki sposób możliwe jest w szerszym stopniu włączenie pacjenta nie tylko w system, ale wręcz w zarządzanie podmiotem leczniczym. Wskazanie konieczności wprowadzenia reprezentacji pacjenta w struktury podmiotu stało się konkluzją prowadzonych rozważań
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUsługi 2014. Branżowe i menedżerskie aspekty rozwoju usług
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?