Centra usług wspólnych jako forma restrukturyzacji zatrudnienia

Iwona Biernat-Stawecka

Abstract

The need for increased flexibility and the search for performance optimisation opportunities force companies to continuously perform internal reorganisation. The process of introducing fundamental changes to the structure of an organisation is referred to as restructuring. The article focuses on the process of employment re- structuring implemented through company segmentation, isolation of external cells from within its internal structure and the outsourcing of ancillary functions. The article defines the following terms: the shared services centreand the business process offshoring centre. Moreover the paper discusses differences between these two forms of restructuring, in addition to the advantages and disadvantages of using these two solutions. The publication also defines the sector of modern business services in Po- land. The article aims to present both internal and external shared services centres as a form of employment restructuring.
Autor Iwona Biernat-Stawecka (WZ / KZAZP)
Iwona Biernat-Stawecka
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuShared Services Centres as a form of Employment Restructuring
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr2
Paginacja245-261
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimrestrukturyzacja zatrudnienia, outsourcing, centra usług, business process off shoring
Słowa kluczowe w języku angielskimemployment restructuring, outsourcing, shared services centre, business process off shoring
Streszczenie w języku polskimKonieczność zwiększania elastyczności oraz szukania optymalizacji działania wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe zmiany w ich wnętrzu. Proces gruntownych zmian w strukturze organizacji określany jest mianem restrukturyzacji. W artykule skupiono się na restrukturyzacji zatrudnienia prowadzonej poprzez segmentację przedsiębiorstwa i wydzieleniu z jego wnętrza komórek zewnętrznych lub poprzez outsourcing funkcji pomocniczych. Zdefiniowane zostały pojęcia centrum usług wspólnych oraz centrum business process offshoring. Zaprezentowano również różnice pomiędzy tymi dwiema formami restrukturyzacji zatrudnienia, a także korzyści oraz wady stosowania obu rozwiązań. W publikacji został też scharakteryzowany sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Celem artykułu jest zaprezentowanie wewnętrznych i zewnętrznych centrów usług wspólnych jako form restrukturyzacji zatrudnienia.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.13
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/13_biernat.pdf
Językpl polski
Plik
13_biernat_2016_4_2.pdf 234.39 KB
Punktacja (całkowita)10
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?