Centra usług wspólnych jako forma restrukturyzacji zatrudnienia

Iwona Biernat-Stawecka

Abstract

The need for increased flexibility and the search for performance optimisation opportunities force companies to continuously perform internal reorganisation. The process of introducing fundamental changes to the structure of an organisation is referred to as restructuring. The article focuses on the process of employment re- structuring implemented through company segmentation, isolation of external cells from within its internal structure and the outsourcing of ancillary functions. The article defines the following terms: the shared services centreand the business process offshoring centre. Moreover the paper discusses differences between these two forms of restructuring, in addition to the advantages and disadvantages of using these two solutions. The publication also defines the sector of modern business services in Po- land. The article aims to present both internal and external shared services centres as a form of employment restructuring.
Author Iwona Biernat-Stawecka (WZ / KZAZP)
Iwona Biernat-Stawecka,,
- KZAZP
Other language title versionsShared Services Centres as a form of Employment Restructuring
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages245-261
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishrestrukturyzacja zatrudnienia, outsourcing, centra usług, business process off shoring
Keywords in Englishemployment restructuring, outsourcing, shared services centre, business process off shoring
Abstract in PolishKonieczność zwiększania elastyczności oraz szukania optymalizacji działania wymusza na przedsiębiorstwach ciągłe zmiany w ich wnętrzu. Proces gruntownych zmian w strukturze organizacji określany jest mianem restrukturyzacji. W artykule skupiono się na restrukturyzacji zatrudnienia prowadzonej poprzez segmentację przedsiębiorstwa i wydzieleniu z jego wnętrza komórek zewnętrznych lub poprzez outsourcing funkcji pomocniczych. Zdefiniowane zostały pojęcia centrum usług wspólnych oraz centrum business process offshoring. Zaprezentowano również różnice pomiędzy tymi dwiema formami restrukturyzacji zatrudnienia, a także korzyści oraz wady stosowania obu rozwiązań. W publikacji został też scharakteryzowany sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Celem artykułu jest zaprezentowanie wewnętrznych i zewnętrznych centrów usług wspólnych jako form restrukturyzacji zatrudnienia.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.13
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/13_biernat.pdf
Languagepl polski
File
13_biernat_2016_4_2.pdf 234.39 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 01-04-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?