Quantifying seed oil adulteration in extra virgin olive oil by multiple linear regression analysis of fatty acid profiles

Anna Dankowska

Abstract

Olive oil is more expensive than most of vegetableand seed types of oil which makes extra virgin olive oil vulnerableto adulteration. The aim of the study was to evaluate the effec-tiveness of chromatographic fatty acid profile determination forthe detection of extra virgin olive oil adulteration with soybean,sunflower and rapeseed oil. Multiple linear regression modelswere built to predict the content of foreign oil in extra virginolive oil. Models A were built with the use of fatty acid pro-files, while models B were built on the basis of calculated sumsof fatty acid groups and the relations between them. The predic-tion ability of the models was assessed and confirmed using theroot mean square errors of calibration (RMSEC) and the rootmean square errors of cross validation (RMSECV). The lowerRMSEC and RMSECV were obtained for models A in the caseof models built for the data obtained for extra virgin olive oiladulterated with soybean oils and rapeseed oil and equaled 1.4,1.5 and 3.7, 4.4, respectively. In the case of MLR models builtfor the data obtained for extra virgin olive oil adulterated withsunflower oil a better prediction ability was obtained for modelB with RMSEC and RMSECV values at 1.6 and 1.8.
Autor Anna Dankowska (WT / KTAS)
Anna Dankowska
- Katedra Towaroznawstwa Żywności
Tytuł czasopisma/seriiPhD Interdisciplinary Journal, ISSN 2300-617X , (0 pkt)
Rok wydania2015
Nr1
Paginacja143-149
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimzafałszowania żywności, jakość, profil kwasów tłuszczowych
Słowa kluczowe w języku angielskimgas chromatography; olive oil quality; multiplelinear regression; fatty acid profile
URL http://sdpg.pg.gda.pl/pij/wp-content/blogs.dir/133/files/2015/03/01_2015_15-dankowska.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)0
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 0.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 0.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?