Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce − studium empiryczne

Marcin Olszewski , Barbara Kowalczyk

Abstract

The competitiveness of tourism enterprise largely depends on its ability to create innovations. This empirical article presents the results of the quantitative study carried out in 400 Polish hotels. The aim of this article is to identify the level of innovation activity in hotel companies in Poland and its differentiation in terms of size, standard and affiliation to a hotel chain. The first part of the article presents a review of previous studies on the differentiation of the innovation activity in the hotel industry. The second part introduces the methodology of empirical research. The results are presented in the third part. The survey shows that the most innovative hotels in Poland are large and belong to international hotel chains
Author Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
, Barbara Kowalczyk - Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Barbara Kowalczyk,,
-
Other language title versionsThe differentiation of innovation activity in the polish hotel industry − the empirical study
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No473
Pages390-398
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinnowacje, przedsiębiorstwa hotelarskie, determinanty innowacyjności
Keywords in Englishinnovation, hotel enterprises, determinants of innovation activity
Abstract in Polish Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych uwarunkowana jest w dużym stopniu ich zdolnością do tworzenia innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce oraz jego zróżnicowania. W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd badań poświęconych zróżnicowaniu poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach hotelarskich. Druga część przybliża metodykę badania empirycznego zrealizowanego w 2015 r. wśród 400 przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce. W części trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badania empirycznego. Z badania wynika, że poziom innowacyjności w statystycznie istotny sposób różnicują dwie cechy: wielkość hotelu i przynależność do międzynarodowej sieci hotelowej.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.473.36
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37540&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?