Kto stoi na straży bezpieczeństwa konsumenta z alergią pokarmową?

Joanna Jasnowska-Małecka , Michał Wrzesiński

Abstract

The aim of this article was to review legislation and literature for the presentation of allergic consumer safety issues resulting from the provision of reliable information on the presence of food allergens in food intended for retail and as a food service product. The legal requirements concerning the provision of information on allergenic ingredients in the EU food market are presented. The legislative implications for packaged food manufacturers and catering companies are discussed. Challenges of allergens management, cross contamination risk, and staff training are identified. The various formats in which allergen information can be provided for non-prepacked foods by food businesses are characterized. The results of a questionnaire survey on knowledge of food allergy and the formats of allergen information provided by staff of selected catering companies in Poland are presented
Author Joanna Jasnowska-Małecka (WT / KPPJ)
Joanna Jasnowska-Małecka,,
- Department of Natural Science and Quality Assurance
, Michał Wrzesiński
Michał Wrzesiński,,
-
Other language title versionsWho is on the safety guard of the consumer with food allergy?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No494
Pages85-98
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish bezpieczeństwo konsumenta, znakowanie alergenów, wymogi prawne, implikacje prawne, świadomość pracowników
Keywords in English consumer safety, allergen labeling, legal requirements, legal implications, em- ployee awareness
Abstract in Polish Celem artykułu był przegląd aktów prawnych i literatury przedmiotu służący prezentacji problematyki bezpieczeństwa konsumenta alergika wynikającego z zapewnienia rzetelnej informacji o obecności alergenów spożywczych w żywności przeznaczonej do handlu detalicznego i stanowiącej produkt usług gastronomicznych. Przedstawiono wymagania prawne co do sposobu przekazywania informacji o składnikach alergennych obowiązujące na unijnym rynku spożywczym. Omówiono implikacje wynikające z przepisów prawnych dla producen- tów żywności opakowanej oraz zakładów gastronomicznych. Wskazano na trudności związane z nadzorem nad alergenami, minimalizacją ryzyka krzyżowych zanieczyszczeń oraz szkoleń pracowniczych. Scharakteryzowano formy przekazywania informacji o składnikach alergen- nych przez zakłady gastronomiczne. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości zagadnień związanych z alergią pokarmową i sposobem przekazywania informacji o alergenach przez pracowników wybranych zakładów gastronomicznych na terenie Polski.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.494.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/41207/Jasnowska-Malecka_Kto_Stoi_Na_Strazy_Bezpieczenstwa_Konsumenta_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWybrane zagadnienia z bioekonomii
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?