Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN

Andrzej Hornowski , Łukasz Kryszak

Abstract

This article attempts to present and discuss the financial results of "small" farms. Analysis was performed on farms from 12 countries of EU, about the economic size from 4 up to the 8 thousand euro based on FADN data. The study period covered the years 2004 and 2013. A method was used for the progress report Du Ponta. It was noted that that the return on equity in case of small belongings was usually low, however including the own work causes that she is negative.
Autor Andrzej Hornowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW), MNiSW [80]
Andrzej Hornowski
-
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Inne wersje tytułuFinancial Results of Small Farms in the Light of Reports of European FADN
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom18
Nr4
Paginacja92-98
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimdrobne gospodarstwa rolne, finanse gospodarstw rolnych, aktywa, rentowność kapitałów własnych, model Du Ponta
Słowa kluczowe w języku angielskimsmall farms, farm finance, assets, return on equity, Du Pont model
Streszczenie w języku polskimPodjęto próbę przedstawienia i omówienia wyników finansowych drobnych gospodarstw rolniczych. Analizę przeprowadzono dla gospodarstw z 12 krajów UE, o wielkości ekonomicznej od 4 do 8 tys. euro na podstawie danych FADN. Okres badań obejmowała lata 2004 i 2013. Do oceny wyników wykorzystano metodę Du Ponta. Stwierdzono, że rentowność kapitałów własnych w przypadku drobnych gospodarstw jest zazwyczaj niska, natomiast uwzględnienie pracy własnej sprawia, że jest ona ujemna.
URL http://rn.seria.com.pl/pl/rn/category/5-18-4.html?download=221:18-4-hornowski
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?