Wyniki finansowe drobnych gospodarstw rolnych w świetle sprawozdań europejskiego FADN

Andrzej Hornowski , Łukasz Kryszak

Abstract

This article attempts to present and discuss the financial results of "small" farms. Analysis was performed on farms from 12 countries of EU, about the economic size from 4 up to the 8 thousand euro based on FADN data. The study period covered the years 2004 and 2013. A method was used for the progress report Du Ponta. It was noted that that the return on equity in case of small belongings was usually low, however including the own work causes that she is negative.
Author Andrzej Hornowski - Warsaw University of Life Science (SGGW), MNiSW [80]
Andrzej Hornowski,,
-
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsFinancial Results of Small Farms in the Light of Reports of European FADN
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol18
No4
Pages92-98
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdrobne gospodarstwa rolne, finanse gospodarstw rolnych, aktywa, rentowność kapitałów własnych, model Du Ponta
Keywords in Englishsmall farms, farm finance, assets, return on equity, Du Pont model
Abstract in PolishPodjęto próbę przedstawienia i omówienia wyników finansowych drobnych gospodarstw rolniczych. Analizę przeprowadzono dla gospodarstw z 12 krajów UE, o wielkości ekonomicznej od 4 do 8 tys. euro na podstawie danych FADN. Okres badań obejmowała lata 2004 i 2013. Do oceny wyników wykorzystano metodę Du Ponta. Stwierdzono, że rentowność kapitałów własnych w przypadku drobnych gospodarstw jest zazwyczaj niska, natomiast uwzględnienie pracy własnej sprawia, że jest ona ujemna.
URL http://rn.seria.com.pl/pl/rn/category/5-18-4.html?download=221:18-4-hornowski
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?