Why narratives in accounting?

Marek Masztalerz

Abstract

For years financial and management accounting reports were based primarily on "hard" numbers. Extensive written descriptions and explanations were not common in practice. However, in recent decades there has been a significant shift towards "softer" and more narrative communication in accounting. The purpose of the paper is to identify and describe the determinants of the development of accounting narratives in practice, and to explain why narratives are gaining in importance in the accounting communication. The paper presents the links between accounting and language, and then the development of accounting narratives is described and factors determining the use of narratives are identified and discussed
Author Marek Masztalerz (WZ / KR)
Marek Masztalerz,,
- Department of Accounting
Other language title versionsSkąd narracje w rachunkowości?
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No434
Pages99-107
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrachunkowość, język, narracje.
Keywords in Englishaccounting, language, narratives
Abstract in PolishPrzez lata raporty generowane w ramach rachunkowości finansowej i zarządczej wykorzystywały głównie twarde dane liczbowe. Ekstensywne słowne opisy i objaśnienia nie były powszechnie stosowane w praktyce. Jednak w ostatnich dekach można zauważyć znaczny krok w kierunku bardziej miękkiej i narracyjnej komunikacji w rachunkowości. Cele artykułu to identyfikacja i opis determinant rozwoju narracji w rachunkowości w praktyce oraz wyjaśnienie, dlaczego narracje zyskują na znaczeniu w komunikacji w rachunkowości. Artykuł przedstawia związki rachunkowości z językiem, a następnie koncentruje się na rozwoju narracji w rachunkowości. Zidentyfikowano i przedyskutowano główne czynniki warunkujące ten proces.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.434.10
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34825&from=publication
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*12 (2021-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?