Empiryczna analiza antycyklicznej polityki dochodów publicznych w Polsce w latach 2001-2016

Ryszard Barczyk , Joanna Spychała

Abstract

Apart from monetary instruments, the countercyclical policy uses fiscal instruments among which a significant role is played by the public incomes. The aim of the article is an empirical analysis of the influence exerted by the public incomes upon changes in the economic activity in Poland in the years 2001-2016. The paper consists of an introduction, three parts and a conclusion. The first part presents the analyzed time series and the completed stages of empirical work. The next part discusses morphological features of the business cycles distinguished in Poland's economy. The final part characterizes properties and time lags in the impact of fiscal income instruments on the business cycles differentiated in Poland.
Author Ryszard Barczyk (WT / KKG)
Ryszard Barczyk,,
- Department of Business Activity
, Joanna Spychała (WT / KKG)
Joanna Spychała,,
- Department of Business Activity
Other language title versionsEmpirical Analysis of Countercyclical Public Incomes Policy in Poland in The Years 2001-2016
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages34-43
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcykle koniunkturalne, polityka dochodów fiskalnych, podatki bezpośrednie i pośrednie
Keywords in Englishbusiness cycles, fiscal incomes policy, direct and indirect taxes
Abstract in PolishPolityka przeciwdziałania występowaniu oscylacji koniunkturalnych wykorzystuje oprócz narzędzi pieniężnych również instrumenty fiskalne, wśród których istotną rolę odgrywają dochody publiczne. Celem pracy jest empiryczna analiza charakteru wpływu dochodów publicznych na zmiany aktywności gospodarczej w Polsce w latach 2001-2016. Praca składa się ze wstępu, trzech części i zakończenia. W pierwszej części przedstawiono analizowane szeregi czasowe oraz zrealizowane etapy prac empirycznych. W kolejnej części omówiono cechy morfologiczne cykli koniunkturalnych, wyodrębnionych w gospodarce polskiej w badanym okresie. W ostatniej części scharakteryzowano właściwości i odroczenia czasowe wpływu dochodowych narzędzi fiskalnych na wyróżnione w Polsce cykle koniunkturalne. W zakończeniu sformułowano najważniejsze wnioski empiryczne wynikające z przeprowadzonych analiz.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.03
URL https://www.dbc.wroc.pl/publication/43799
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 18-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruEkonomia
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?